Ξενοδοχείο  Flinders Ranges & Outback, Eyre Peninsula Ξενοδοχείο  Clare Valley & York Peninsula, Kangaroo Island Ξενοδοχείο  Adelaide, Adelaide Hills, Barossa & Fleurieu Peninsula Ξενοδοχείο  Murray River, Limestone Coast