Ξενοδοχείο  The Living Outback Ξενοδοχείο  New England & Central NSW, Hunter Region, Blue Mountains Ξενοδοχείο  Northern Rivers, North Coast Ξενοδοχείο  Sydney, Sydney Central Ξενοδοχείο  Illawarra & Southern Highlands, South Coast, Snowy Mountains Ξενοδοχείο  Riverina & The Murray Ξενοδοχείο  Norfolk and Lord Howe Islands